شرکت h/p/cosmos® در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده و در حیطه ساخت تردمیل، سیستم کاهش وزن، … فعالیت می کند.

https://www.h-p-cosmos.com/en/contact-support/dealers-worldwide/asia/atlas-azma-co-ltd